Günlük Program

Bakırköyde M.E.B. Özel Oya Anaokulu olarak Çocuklar 3-4 yaşına geldiklerinde  zaman ve olayların sırası ile ilgili çeşitli sorular sorarlar “Annem ne zaman gelecek vb Oya Anaokulu’nda çocukların kendilerini daha rahat hissedebilmeleri , zamanı kolaylıkla anlayabilmeleri ve sınıf içinde rahat hareket edebilmeleri için her gün tutarlı bir günlük program uygulanır.

Beraber Saat – Çember Zamanı:

Oya Anaokulu’nda çocukların yaş grubu özellikleri göz önüne alınarak , seçilen konular ,  destekleyici materyaller kullanılarak karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde beraber saatlerde işlenir . Bu zaman diliminde tüm sınıf , dramatizasyon uygulaması , çocuk şarkıları , tekerlemeler , parmak oyunları , kitaplar , geziler , görsel ve işitsel malzemeler ile konuları pekiştirirler . Bu zamanda çocuklar büyük bir grubun parçası olmayı , fikir dinleyip , önermeyi , sıra beklemeyi ve paylaşmayı öğrenirler . Çocuklar ve yetişkinler bir arada çalışarak , birlikte eğlenir ve yaşanan ortak deneyimlerden bir birikim oluştururlar . Beraber Saatlerin konuları haftalık bültenler ile  velilere iletilir .

Küçük Grup Zamanı:
Çocukların , öğretmenlerin belirli bir amaç doğrultusunda ,  seçmiş oldukları anahtar deneyimleri yaşatmak amacı ile etkinlik ve materyallerle,  çeşitli deneyler yapmaları ve problem çözmeleri için ayrılmış bir zamandır. Küçük gruplar halinde uygulana bu süreçte , çocuklar ihtiyaçlarına , yeteneklerine ve ilgilerine göre kazanımlar sağlamak amacı ile keşifler yaparlar . Çocuklar araştırma , malzeme kullanma , tercihler yapma ve problem çözme ile uğraşırken , yetişkin de çocuklara açık uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme yolları buldurarak çocukların edindikleri deneyimleri çeşitlendirir. Bu zaman diliminde amaç çocuklara yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır .

Plan – Çalışma – Hatırlama Zamanları:
Bakırköyde M.E.B. Özel Oya Anaokulu Eğitim Programında , günlük akış içerisinde Planlama-Çalışma-Hatırlama üçlemi çocukların insiyatif kullanma kapasitelerini ve problem çözme becerilerini güçlendirmek amacı ile uygulanmaktadır . Bu süreç içinde çocuklar kendi faaliyetlerini planlayarak , bunları gerçekleştirerek , yaptıklarını diğer çocuklar ve yetişkinler ile paylaşarak öğrenme süreçlerini tamamlarlar.

Plan Zamanı:
Plan Zamanında çocuklar ,  sınıfta bulunan oyun köşelerinden hangilerinde , nelerle uğraşmak istediklerine dair seçimler yaparak karar verirler . Çocukların kendi seçimleri doğrultusunda karar  almaları , onların kendi ilgilerini amaçlı davranışa dönüştürmeleri yönünde yüreklendirir .

Çalışma Zamanı:
Çalışma zamanı genellikle günlük programın en uzun zamanını oluşturur. Çocuklar yaptıkları planları doğrultusunda , malzemelerle etkin olarak uğraşırlar ,  arkadaşları ile etkileşim içinde olurlar , kendi malzemelerini bulurlar , hayal ederler , yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilirler  ,bağımsız olarak çalışırlar ve karşılaştıkları sorunlara çözümler ararlar . Yetişkinler ise çocukların yaşantılarını açık uçlu sorular sorarak genişletir , destekler ve değişik malzemeleri kullanmanın yeni  yollarını bulmalarına rehber olurlar . Bu pozitif iletişim , öğrenmekten zevk alan , araştıran , problem çözen , karar alan , bağımsız çalışabilen çocukların verimli süreçler yaşamalarına ve ürünler yaratmalarına olanak sağlar .

Hatırlama Zamanı:
Çocuklara çalışma zamanı içindeki yaşantılarını değerlendirme fırsatı verir . Çocukların amaçlarına ulaşmak için gerekli adımları sıralayıp  , kazandıkları deneyimleri fark etmelerini sağlar . Planla , yap ve değerlendir birbirinden ayrılmaz bir süreçtir.